Hvordan bruke tjenesten?

Påmelding til tjenesten


Send ET <ditt område> til 2010 (f.eks. ET Lillehammer).

For hvilke områder som er tilgjengelige, se Varslingsområder